Kiichi Sonobe
Yoshinori Horimoto
Rin Sakura
Kaori Fujii
Sawa Hori
Takako Hotta
Rin Sakura, Azusa Yamaguchi & Saki Shimizu
Takako Hotta, Chihiro Kura, Minori Koizumi & Sawa Hori
Shinzo Toda entertains
prev / next